Vervolgafspraak

Wanneer meer onderzoek of behandeling nodig is, wordt een vervolgafspraak gemaakt.

  • Zo nodig kan de (hoofd)behandelaar u of uw kind verwijzen naar andere zorgverleners in het expertisecentrum. 
  • Of u of uw kind alle vervolgafspraken in het expertisecentrum krijgt, hangt af van de behandeling. Vaak kan gedeeltelijk ook behandeling in de buurt van de woonplaats plaatsvinden, en zal de follow up zorg in het expertisecentrum met name op bepaalde belangrijke leeftijden plaatsvinden (zie Follow-up zorg) of als er problemen zijn.
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed