Wat te doen bij spoed

Bij achondroplasie kan het door bepaalde kenmerken van belang zijn om te weten waar in acute situaties speciaal op gelet dient te worden. In geval van een spoedsituatie is het van belang dat hulpverleners hiervan op de hoogte zijn. Patiënten met achondroplasie die spoedzorg nodig hebben of met spoed zijn opgenomen, zijn het meest geholpen als contact wordt opgenomen met de huisarts of de behandelaar in het expertisenetwerk. Daarom is er een spoedkaartje ontwikkeld.

Spoedkaartje

Op dit kaartje staat vermeld dat u achondroplasie heeft en wat de kenmerken zijn. Dit kaartje bevat ook telefoonnummers van uw behandelaar en huisarts. Dit kaartje kunt u bij u dragen. Ter geruststelling kunt u eventueel ook een brief van uw behandelaar bij u dragen.

Vul uw gegevens voor het spoedkaartje in en stuur deze op. Zo maakt u uw eigen spoedkaartje. Binnen enkele minuten ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een spoedkaartje (als PDF).

Maak hier uw spoedkaartje aan

 

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed