Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) achondroplasie. U kunt hiervoor contact opnemen met het het expertisenetwerk achondroplasie.

Hier werken de onderstaande centra samen: 

  • Het door VWS erkende expertisecentrum achondroplasie (NFU/ERN)
    • UMC Utrecht (kinderen locatie WKZ, volwassenen locatie UMCU)
  • Het neurochirurgisch centrum van het LUMC voor met name vernauwing van de wervelkolom bij oudere patiënten met achondroplasie.
    • LUMC Leiden

Bent u zorgverlener en heeft u te maken met een patiënt met achondroplasie, dan is het expertisenetwerk beschikbaar voor adviezen en collegiaal consult. Op de kaart van het netwerk vindt u contactgegevens van de bovenstaande centra.

Ga naar de kaart

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed