Verdiepende informatie

Achondroplasie is een erfelijke skeletaandoening, veroorzaakt door een stoornis in de kraakbeenvorming van de groeischijven. Het komt voor bij ongeveer 1 op de 25.000- 30.000 pasgeborenen.

Levensverwachting

Mensen met achondroplasie hebben dezelfde levensverwachting als iemand met een gewone lengte. Wanneer afwijkingen aan de borstkas en de wervelkolom ademhalings- of circulatieproblemen veroorzaken, kan de levensduur korter zijn.

Kenmerken

 • Mensen met achondroplasie hebben een kleine gestalte met korte armen en benen.
 • Het hoofd is groot, met een bol voorhoofd en een vlak gezicht.
 • De handen en voeten zijn naar verhouding klein met korte vingers en tenen. Er is vaak een spreidstand tussen de 3e en 4e vinger.
 • De gemiddelde eindlengte voor mannen is 1.31 m, voor vrouwen 1.24 m.

Patiënten met achondroplasie hebben een grotere kans op:

 • vertraging in de motorische ontwikkeling
 • hypotonie op zuigelingenleeftijd
 • slaapapneu
 • thoracolumbale kyfose
 • neurologische problemen
 • O-benen
 • obesitas
 • frequente oorontstekingen, met risico van gehoorverlies en vertraagde spraak-taalontwikkeling
 • gebitsproblemen, door niet goed op elkaar passende onder- en bovenkaak
 • soms in eerste levensjaar hydrocephalus
 • klein achterhoofdsgat met daardoor kans op neurologische klachten (apneu, vertraagde motorische ontwikkeling, afwijkingen bij neurologisch onderzoek)
 • nauw wervelkanaal met daardoor kans op onder andere pijnklachten en tintelingen in de benen.
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed