Stroomdiagram zorg bij achondroplasie (0-5 jr)

Voor de Follow-up zorg (FU) en behandeling van kinderen tot 5 jaar met achondroplasie hanteert expertisecentrum achondroplasie in het UMC Utrecht (locatie WKZ) onderstaand stroomdiagram.

De follow-up en behandeling hangen af van:

  • Leeftijd
  • De ernst van Thoraco Lumbale Kyfose (TLK, in graden) bij röntgenonderzoek (X)
  • De aanwezigheid van risicofactoren (ontwikkelingsachterstand, ongunstige radiologische factoren)

Bij ernstige TLK bestaat de behandeling uit:

  • Redressiegips (jonger dan 2 jaar)
  • Zitorthese (2-5 jaar)

Bron: Expertisecentrum achondroplasie UMCU (locatie WKZ)

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) achondroplasie. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk achondroplasie.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed