Lopend onderzoek 1 januari 2021

Behandeling van thoracolumbale kyfose bij jonge kinderen

Bestaat er een optimale behandeling voor de thoracolumbale kyfosering bij kinderen met achondroplasie?

Achtergrond

Thoracolumbale kyfosering (TLK) is een veel voorkomende bevinding bij kinderen met achondroplasie, die op latere leeftijd problemen kan geven. Bij kyfose is de normale kromming van de rug te uitgesproken waardoor een bolle rug ontstaat; thoracolumbaal is ter hoogte van de borstkas en de lendenen.

TLK uit zich dan vooral in de beperkte ruimte aan het uiteinde van het ruggenmerg, de zogenaamde conus medullaris. Dit kan leiden tot problemen met plassen, ontlasting en met problemen op seksueel gebied. Ook kan het leiden tot pijn in de benen en moeite met het bewegen van de benen.

Doel

Onderzoeken hoe TLK te verminderen bij kinderen met achondroplasie.

Onderzoek

Om TLK bij kinderen met achondroplasie te verminderen is het advies het jonge kind pas te laten zitten als het dit zelf kan en het in de eerste jaren vooral te laten liggen. Redressie (vorm van preventie) van de TLK wordt aangeraden als de kyfosering toeneemt. Dit gebeurt met een ‘brace’ op maat, waarin het kind in liggende positie is geïmmobiliseerd.

Een samenwerking tussen het expertisecentrum achondroplasie van UMC Utrecht (locatie WKZ) (Sakkers, Castelein) en de afdeling Neurochirurgie van het LUMC (Vleggeert-Lankamp) heeft geleid tot het krijgen van een voorlopig overzicht van de resultaten van 66 kinderen met achondroplasie die in vroegere jaren op deze manier zijn behandeld in het UMC Utrecht (locatie WKZ).

Stand van zaken

In het voorlopige overzicht worden de klinische en radiologische resultaten samengevat. Het voorlopig resultaat is dat 86% van de kinderen een TLK van meer dan 13 graden had en dat:

  • In 45% van deze kinderen de TLK volledig verdween zonder dat met een brace behandeld werd.
  • Bij 14% van de kinderen TLK stabiel en asymptomatisch bleef .
  • 21% van de kinderen had een brace nodig en bij 75% van de kinderen met een brace verminderde de TLK inderdaad.
  • Bij 5% van de kinderen werd correctieve chirurgie uitgevoerd.

De data en conclusies zullen naar verwachting in 2023 worden gepubliceerd.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed