Afgerond onderzoek 1 januari 2020

Chirurgische decompressie in de thoracale wervelkolom

Is een operatie om ruimte te geven aan het zenuwweefsel in de borstwervelkolom (decompressie) een zinnige ingreep?

Achtergrond

Publicaties die meer inzicht geven in de wervelkolomaandoeningen bij mensen met achondroplasie zijn nauwelijks te vinden en verschijnen maar mondjesmaat. In het medische tijdschrift Journal of the neurological sciences beschrijft Vleggeert-Lankamp de resultaten van de chirurgische behandeling van stenosen (vernauwingen) in de thoracale wervelkolom (het gedeelte ter hoogte van de borstkas) bij volwassen patienten. Door vernauwingen kunnen de uittredende zenuwen bekneld raken en deze beknellingen leiden ertoe dat patiënten moeite krijgen met lopen, wat soms al moeilijk kan zijn door de andere lichaamsverhoudingen.

Doel

De problematiek van stenosen van de thoracale wervelkolom wordt vaak niet onderkend. Bovendien bestaat er bij veel chirurgen onduidelijkheid over operatief ingrijpen:

  • is een operatie (decompressie) zinvol; leidt het tot minder klachten?
  • is het beter om bij deze operatie ook instrumentatie te plaatsen (bijvoorbeeld pennen en staven) ter stabilisatie van de wervelkolom?

Resultaat

Vleggeert-Lankamp laat zien dat een decompressie-operatie bij volwassen patienten met achondroplasie in ervaren handen tot een goed resultaat kan leiden, ook op lange termijn, en dat aanvullende instrumentatie niet nodig is.

Artikel

CL Vleggeert-Lankamp, WC Peul. Surgical decompression in thoracic spinal stenosis in achondroplasia; indication and outcome. J Neurosurg Spine 2012. 17(2):164-72. Zie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22724572

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed