Lopend onderzoek 1 januari 2021

Follow up resultaten van patiënten met thoracolumbale kyfose

Hoe gaat het met volwassenen met achondroplasie die eerder een thoracolumbale kyfose hadden?

Achtergrond

In navolging op de studie waarin wordt gekeken naar het voorkomen van TLK bij jonge kinderen met achondroplasie en de behandeling daarvan zijn de patiënten die in die studie beschreven zijn opnieuw gecontacteerd.

Er werd een röntgenfoto gemaakt om te zien hoe de TLK zich had ontwikkeld en er werden vragenlijsten afgenomen om te inventariseren hoe het met de kinderen en jongvolwassenen gaat.

Deze resultaten worden momenteel bewerkt en zullen hier binnenkort worden gerapporteerd.

Stand van zaken

De resultaten zijn in bewerking.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed