Lopend onderzoek 1 januari 2021

Literatuuroverzicht van de prevalentie en klinische relevantie van thoracolumbale kyfosering

Geeft literatuuronderzoek meer inzicht in de behandeling van de thoracolumbale kyfosering bij kinderen met achondroplasie?

Achtergrond

Thoracolumbale kyfosering (TLK) is een veel voorkomende bevinding bij kinderen met achondroplasie, die op volwassen leeftijd problemen kan geven. Bij kyfose is de normale kromming van de rug te uitgesproken waardoor een bolle rug ontstaat; thoracolumbaal is ter hoogte van de borstkas en de lendenen.

TLK uit zich dan vooral in beperkte ruimte aan het uiteinde van het ruggenmerg, de zogenaamde conus medullaris. Dit kan leiden tot problemen met plassen, ontlasting en problemen op seksueel gebied. Ook kan het leiden tot pijn in de benen en moeite met het bewegen van de benen.

De literatuur die hierover verschenen is, is zeer beperkt. Het overzicht van Vleggeert-Lankamp uit 2012 levert 7 artikelen op allen van zeer beperkte kwaliteit. Opvallend was dat geen van de artikelen een definitie gaf van TLK: de minimale grootte van de kyfotische hoek die als afwijkend mag worden beschouwd is onduidelijk. De conclusie van deze stukken was dat TLK bij 50-100% van de kinderen met achondroplasie voorkomt.

Doel

Actuele informatie verkrijgen over de ontwikkeling van TLK bij mensen met achondroplasie over de jaren en over de consequenties op volwassen leeftijd.

Stand van zaken

Momenteel wordt in het LUMC door Vleggeert en haar onderzoeksgroep gewerkt aan een update van de systematische review uit 2012 over dit onderwerp.

Artikel

Engberts AC, Jacobs, WCH, Castelijns SJAM, Castelein RM, Vleggeert-Lankamp CLA. The prevalence of thoracolumbar kyphosis in achondroplasia: a systematic review. J Childr Orthop 2012; 6: 69-73. Zie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22442656

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed