Wat kan je als ouder doen als de zorg erg zwaar wordt?

Trek op tijd aan de bel bij klachten van overbelasting.

De zorg voor een kind met achondroplasie kan zwaar zijn. Hierdoor kunt u zelf ook klachten krijgen. Het is belangrijk om met uw huisarts te spreken als u of uw naaste deze klachten heeft. De huisarts kan met u meedenken om overbelasting te voorkomen en zij kan u doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

Het is vaak mogelijk om professionele hulp voor zorg in te schakelen. Dit kan in de vorm van een betaalde verzorger en begeleider (bijvoorbeeld uit een persoonsgebonden budget, PGB). Dit kan middels een aanvraag via de gemeente. Bij de eerste aanvraag kan het fijn zijn om hulp te krijgen van een maatschappelijk werker van het revalidatiecentrum of het Expertisecentrum achondroplasie.

Kijk voor meer informatie over de aanvraag van een PGB op www.regelhulp.nl.

Een handige website om hulp te vinden die u vanuit het PGB kunt betalen is: www.nationalehulpgids.nl.

U kunt uzelf vanuit het PGB in bepaalde omstandigheden ook laten uitbetalen. Bij de gemeente is er informatie over aan welke eisen u dan moet voldoen.

De financiële kant van zorg voor een kind met een beperking

De zorg voor een kind met een beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Er bestaan verschillende wetten die zorg voor kinderen met een beperking vergoeden. Daarnaast bestaan er regelingen waar ouders een beroep op kunnen doen voor een tegemoetkoming voor deze extra kosten.

De zorg voor kinderen met een beperking wordt geregeld door middel van vier wetten, namelijk de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tip: Bespreek met uw werkgever als u een zware zorgtaak heeft naast uw werk. Vaak zijn er mogelijkheden om hier rekening mee te houden. U kunt denken aan flexibele werktijden of (tijdelijk) zorgverlof.

Andere veelgestelde vragen

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisenetwerk via het contactformulier. Zij helpen u graag.

Stel een vraag
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed