Wat zijn de kenmerken van apneu-klachten?

Apneu’s kunnen ontstaan door:

  • Een vernauwd achterhoofdsgat. Dit zijn centrale apneu’s. Deze komen vaak tijdens de slaap voor. Daarom is het moeilijk om te weten of iemand last heeft van deze nachtelijke apneu’s. Klachten die kunnen wijzen op nachtelijke apneu’s zijn: niet uitgerust zijn in de ochtend, vaak wakker worden in de nacht, of wakker worden met hoofdpijnklachten.
  • Luchtweg obstructie. Als kinderen ouder worden, of op volwassen leeftijd, kunnen apneu’s ook ontstaan omdat de luchtweg tijdens de slaap slap wordt en samenvalt (obstructieve apneu’s). In dat geval kan snurken een aanwijzing zijn.
  • hypoplasie van het middengezicht in combinatie met hypertrofie van de neus- en keelamandelen (obstructieve apneu). 

Met polysomnografie kan de aanwezigheid van apneu’s onderzocht worden.

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) achondroplasie. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk achondroplasie.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed